فویل آلومینیوم 8 متری

فویل آلومینیوم 8 متری 45 سانت استار فویل ایران با ضخامت 14 میکرون