فویل آلومینیوم 3 متری

فویل آلومینیوم 3 متری 60 سانت استار فویل ایران با ضخامت 50 میکرون