فویل آلومینیوم 1 متری

فویل آلومینیوم 1 متری 60 سانت استار فویل ایران با ضخامت 50 میکرون